Mobile clinic expert MCE s.r.o.

SAPA Drive-IN

 VÝSLEDKY DO 48 HODIN

Odběrová laboratoř covid-19

PROVÁDÍME PCR PREVENTIVNÍ TESTY 

!!! NEPROVÁDÍME ANTIGENNÍ TESTY !!!

-----------------------------

Dle usnesení vlády s účinností ode dne 22. 11. 2021 mají nárok na PCR test pětkrát v kalendářním měsíci tyto osoby:

  • a) osoby do dovršení 18 let věku,
  • b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit.
  • c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

Na PCR test dvakrát v kalendářním měsíci mají nárok tyto osoby:

  • osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
    nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

-----------------------------

Odběry provádíme výtěrem z krku. Alespoň 1 - 2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte. 

 

PCR vyšetření na přítomnost koronaviru v organismu COVID-19


COVID-19 - ceny:

  • Žádanka 0 Kč + 200 certifikát
  • Samoplátce 1000 Kč
  • On-line objednávka na konkrétní hodinu 

2020 Mobile clinic expert MCE s.r.o. | GDPR